Celebrat el ple municipal del mes d’abril

 | 24/04/2012 | Seccions: Al Dia
Aprovat l’increment del preu de l’aigua al districte segon i de clavegueram a tot el municipi.

Ple abril 2012El decurs del ple d’avui, com ve éssent habitual, ha tengut dues parts ben diferenciades: Una primera, dels punts 1 al 4 totalment planera i una segona, a partir del punt 5 (pujada de tarifes d’aigua i clavegueram), a la que ha començat el debat i discrepàncies entre els grups.

Pel que fa als punts 1 a 4 aquest ha estat el contingut dels mateixos:
1. S’ha donat per aprovada l’acta del ple anterior.
2. El ple s’ha donat per assabentat dels decrets de batlia corresponents al mes de març.
3.S’ha aprovat, d’acord amb el dictamen de la comissió d’economia, hisenda i especial de comptes, l’expedient de reconeixement de crèdits 4/12, per un import global de 52.177,99 €.
4. S’ha votat, per unanimitat de tots els grups concedir una pròrroga d’un any, a partir del passat 17 de febrer, a les obres de construcció del Parc Ferroviari a escala que s’esta duent a terme a la zona del Festival Park.

La segona part s’ha iniciat, com ja hem comentat, a partir del punt 5, que tractava sobre el reequilibri econòmic de la concessió administrativa a l’empresa FACSA. Una vegada exposat el punt, el primer en prendre la paraula ha estat el portaveu del PSIB-PSOE, Sr. Daniel Guirao, que ha argumentat que el vot del seu grup seria contrari a l’increment de tarifes, ja que varen votar, en el seu moment, en contra de la privatització del servei d’abastiment d’aigua al districte segon i que “si ara no li quadren els números a l’empresa concessionària que se’n vagi i que l’ajuntament recuperi la concessió”.

A continuació, el Sr. Joan Francesc Canyelles, pel grup municipal del PSM-IV, ha exposat que el seu grup també va estar en contra de la privatització del servei d’aigua i que aquesta es va fer en un concurs polèmic ja que l’adjudicació a l’empresa concessionària va generar dubtes de que es fes amb criteris d’objectivitat, a part de que FACSA s’havia compromès a fer millores en el servei i en la xarxa d’abastiment i que de moment l’únic que ha fet ha estar reparar algunes fuites d’aigua, en concret passant del 50% de perdudes al 40%, però que encara en quedaven moltes per fer. També ha manifestat que la pujada de preus era una de les mesures contingudes a l’informe dels tècnics, però no l’única.

Al seu torn, la portaveu dels Independents de Marratxí, Sra. Neus Serra, ha avançat el sentit del seu vot en contra de la pujada de preus, ja que no quedava ben acreditada la justificació de la mesura i que en tot cas l’empresa concessionària havia d’haver fet altres previsions i no tirar pel camí fàcil de demanar que ho paguin els ciutadans.

El batle, Tomeu Oliver, ha fet us del seu torn de rèplica, contestant als tres grups de l’oposició en bloc, argumentant que la majoria de concessions d’aigua a tota Espanya estan en mans d’empreses privades, ja que poden aportar més recursos i més capacitat de finançament que els ajuntaments, però especialment en el fet de que si l’Agència Balear de l’Aigua, ABAQUA, ven a Marratxí l’aigua a 0,92 €/m3, no es pot mantenir un preu de revenda a 0,49 €/m3 i que aquesta pujada la va fer el Pacte de Progrés quan governava i, en definitiva, que quan les coses pugen en origen, a la llarga sempre s’han de repercutir en el consumidor final. També ha argumentat que les millores a fer per FACSA, que estan quantificades en una inversió de 2,5 milions d’euros, tenen un període de 3-4 anys per fer-les.

Hi ha hagut un segon torn d’intervencions en el que els portaveus han insistit en les seves postures ja manifestades anteriorment, procedint-se immediatament després a la votació, amb el resultat de l’acord de la pujada dels preus d’aigua i clavegueram amb els vots a favor del PP i els vots en contra de PSIB-PSOE, PSM-IV i IdMa.

A continuació s’ha procedit a tractar el punt 6 de l’Ordre del Dia, relatiu a la renovació d’un conveni de col·laboració amb la CAIB per a la coordinació policial, millora de la seguretat pública i suport a la policia turística. Ha hagut un molt breu tron d’intervencions en el que els grups de l’oposició han avançat el sentit del seu vot, que finalment ha estat a favor per part del PP i els Independents i d’abstenció per part del PSIB-PSOE i PSM-IV.

Les dues mocions del PSM-IV han estat rebutjades

En el torn de mocions, el PSM-IV n’ha presentat dues. La primera per que l’Ajuntament fes una declaració de suport a les iniciatives de l’IES Marratxí en defensa de la nostra llengua, éssent el portaveu Sr. Canyelles qui ha fet la defensa de la moció, que ha rebut el suport del PSIB-PSOE i de IdMa. Per part del grup de l’equip de govern ha replicat el regidor d’Educació, Sr. Xisco Ferrà, qui ha defensat la postura de les autoritats de la Conselleria d’Educació del Govern Balear i que ha manifestat que el seu grup no està en contra de cap llengua, si no per  la defensa de les dues, català i castellà. S’ha procedit a votar la moció, que ha estat recolzada per tots tres grups de l’oposició i els vots en contra del grup del PP, resultant, per tant, rebutjada.

La segona de les dues mocions ha estat presentada per l’altre regidor del PSM-IV, Sr. Miquel Rosselló, i pretenia l’acord del ple per tal de que aquest manifestàs el seu reconeixement i admiració per a la tasca desenvolupada pel pare Josep Massot i Muntaner, que li havia valgut el guardó del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes de 2012, així com que se l’hi oferís de fer el pregó a les properes festes de Sant Marçal. A aquesta moció, encara que en un primer moment semblava que es podria aconseguir l’acord de tots els grups, la part referida al pregó de les festes ha resultat, finalment, un obstacle infranquejable, ja que el batle, Sr. Oliver, ha comentat que pel pregó de les festes de Sant Marçal, d’enguany ja s’havia fet una convidada a una altra persona i que, en tot cas, ho podien estudiar per l’any següent. El Sr. Rosselló ha intentat una transacció en el sentit de que quedàs aprovada avui la convidada per l’any 2013, però el batle ha dit que la seva oferta havia estat la d’estudiar-ho, sense cap altre compromís, no arribant-se, per tant, a un acord assumible per les dues parts, per la qual cosa s’ha passat a votar la moció en la seva redacció original, que també ha estat rebutjada amb els vots favorables de tots els grups de l’oposició i el vot en contra dels regidors del PP.

S’ha acabat el ple amb l’habitual ronda de precs i preguntes a càrrec dels grups de l’oposició.

 

Print Friendly
Etiquetes: , ,

3 Respostes a Celebrat el ple municipal del mes d’abril

 1. Pingback: Aprovació provissional de la puixada del preu de l’aigua a Marratxí | Viu Marratxí

 2. Juan Hernández Jover 25/04/2012 at 23:20

  ¡ ah ! Se me olvidaba preguntar a que se refieren los de Aguas del Término de Marratxí,cuando indican : Consumo Comunitario y lo agregan al total de tu factura.
  Espero que alguien pueda aclarármelo.Gracias

 3. Juan Hernández Jover 25/04/2012 at 23:15

  Con respecto a la subida de la tarifa del agua,me gustaría saber cual es el Distrito 2º,aparte de que cómo en plena crisis se les ocurre subir las tarifas del agua.Tampoco entiendo que no se mencione a Aguas Término de Marratxí;lo cierto es que no sé si es que existe otra compañía que explota el servicio de aguas en todo o parte del Término de Marratxí.¿Alguien puede aclarármelo ?.Gracias.
  Lo de la lengua entiendo que no debería haber ningún inconveniente en que se empleen funcionarios de habla castellana siempre y cuando hayan pasado unos exámenes y acrediten en la práctica que entienden perfectamente el catalán-mallorquín para poder ofrecer con garantía los servicios que la población requiera y sean de su competencia.Por otra parte y como castellano,encuentro muy natural que cada cual se pueda expresar en su lengua nativa.

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.