Coneixeu Sa Deixalleria?

 | 14/09/2013 | Seccions: Al Dia, Economia i Empresa, Serveis
L’Ajuntament de Marratxí és un dels pocs de Mallorca amb una deixalleria

Sa DeixalleriaAl Polígon de Marratxí, just enfront d’on acaba el carrer Joan Capó (ara amb una rotonda que connecta el final del mateix carrer amb el principi del camí de Muntanya), es troba Sa Deixalleria. Aquest edifici es troba a un dels tres vèrtexs d’un triangle imaginari, en el que els altres dos vèrtexs serien el Centre de Salut de Muntanya i l’IES Marratxí, quedant la rotonda inscrita al seu interior. És un edifici modern que es va construir fa pocs anys (2005), i que va ser concebut ja des del primer moment, juntament amb el solar on s’ubica, com a una deixalleria, si bé no va ser fins l’any passat que va posar-se a funcionar com a tal.

Fa uns pocs dies hi varem anar de visita. Allà ens hi esperaven la regidora Cati Pocoví (Medi Ambient), el director-gerent de l’empresa municipal Marratxí XXI, Xavier Narváez i el responsable de l’empresa contractista, Melchor Mascaró, Miquel Perelló. Un poc més tard s’hi va afegir el regidor Sebastià Frau (vies i obres i contractació). Tots quatre ens varen atendre. Varem fer una visita a les instal·lacions, mentre, ara un, ara un altre, ens explicava algun aspecte o detall del que veiem o ens contestaven a les nostres preguntes respecte del què és Sa Deixalleria i que és el que allà es fa.

ViuM-IMG_9210

Una de les primeres coses que ens varen comentar és que són molts pocs els municipis de Mallorca amb una deixalleria com la de Marratxí, ja que la majoria tenen, com fins fa poc Marratxí, un o varis punts verds, de recollida selectiva.

Inaugurat com a deixalleria fa menys d’un any

Com ja hem comentat, l’edifici no s’havia fet servir com a deixalleria fins ara fa poc menys d’un any, concretament en novembre de 2012. Fins aquesta data Marratxí comptava amb un solar, en el mateix polígon de Marratxí, com a punt verd per a la recollida de deixalles vàries, que duien els veïnats del municipi, mentre que l’edifici de Sa Deixalleria acollia les oficines de l’Àrea de Medi Ambient. Va ser en aquell mes de novembre de l’any passat quan es va fer la posada en marxa de Sa Deixalleria, traslladant-hi tota la gestió de residus i tancant-se el punt verd. A la vegada, l’àrea de Medi Ambient es va traslladar a l’edifici municipal del camí de Son Ametller on ja s’hi ubicava la brigada municipal, quedant el solar de l’antic punt verd com a magatzem municipal.

ViuM-IMG_9188

Actualment a Sa Deixalleria s’ubiquen les oficines de l’empresa municipal Marratxí XXI i les corresponents a la concessionària de la seva gestió, Melchor Mascaró. Aquesta empresa mallorquina va resultar l’adjudicatària de la concessió administrativa per a la gestió de Sa Deixalleria, conjuntament amb les del servei de neteja viària i del servei de neteja de les àrees d’aportació, en novembre de 2012. Aquesta concessió, per un període de 3 anys, prorrogable a altres 3, va dur aparellada la posada en funcionament de Sa Deixalleria i els trasllats d’àrees esmentats.

Obert set dies a les setmana per a particulars i empreses

Una altra de les coses que ens varen explicar és que amb aquesta posada en marxa de Sa Deixalleria, s’ha ampliat la capacitat d’emmagatzemament i gestió de residus del municipi, per la qual cosa s’ha obert la seva utilització per a les empreses de Marratxí. Ara, a més dels particulars que hi poden dur els residus que generen a casa seva, també els empresaris poden fer el mateix amb els de les seves empreses. Si bé, com es veurà més endavant, a la taula que adjuntam al final, amb certes limitacions pel que fa al tipus de residus i a les quantitats admissibles. Cal senyalar que també s’ha ampliat el tipus de residus que poden dur els particulars, respecte del antic punt verd. Per exemple ara també hi podeu dur els tubs fluorescents i les restes de pintura, que abans no eren admesos.

ViuM-IMG_9187

Tant uns com els altres ho poden fer amb un ample horari, ja que des d’aquest mateix mes de setembre, una vegada acabat l’horari d’estiu, Sa Deixalleria té obertes les seves portes cada dia, inclosos els diumenges i festius (amb dues úniques excepcions: el dia de Nadal i el de Cap d’Any), amb horari ininterromput de 8 del matí a 7 del capvespre. Amb aquest horari no hi ha excusa: el que no hi duu els seus residus és perquè no vol.

Però no just s’han ampliat usuaris i horaris, també s’han ampliat els serveis. Ja que ara Sa Deixalleria és més que un simple punt verd i si bé no actua al 100% com una deixalleria completa podria arribar a fer-ho. En aquests moments es fan les primeres fases de tractament de residus: la recollida/recepció i la classificació/segregació, però no el reciclatge. Amb tot, s’ha de dir que, a diferència del que succeïa abans, Sa Deixalleria és el centre de recepció de tots els residus recollits a Marratxí, cosa que no era així abans, quan algunes deixalles i residus, una vegada recollits, es traslladaven directament a TIRME.

Seguint amb el procés, a mesura que els contenidors dels diferents tipus de materials queden plens, són transportats cap als gestors autoritzats. Aquesta operació, a més en alguns casos reporta un benefici econòmic per a l’Ajuntament, ja que els residus no són lliurats sense més, sinó que son venuts al pes al gestor/recuperador, com és el cas, per exemple, de la ferralla i altres metalls (alumini, coure, etc.).

ViuM-IMG_9211

Prestació de diferents tipus de serveis de Sa Deixalleria

Per tal de prestar el servei de la forma més adequada Sa Deixalleria compta amb una garita a l’entrada on tot el que dugui alguna cosa per deixar s’ha d’identificar, com a veí de Marratxí i els tipus de residus que duu. D’aquesta manera s’evita que es pugui colar algun residu que no es pugui admetre, d’acord amb la normativa vigent.

Però no sols funciona com a Deixalleria per als particulars i les empreses, sinó que també és el lloc de recollida de tot allò que replega el servei de neteja viària o de les diferents àrees d’aportació, com per exemple les restes de poda en saques o els voluminosos que els particulars poden demanar a l’Ajuntament que recoli als seus domicilis. D’aquesta manera són tres el diferents serveis que presta Sa Deixalleria.

Cursos de sensibilització i educació viària

A més, a l’aula de Sa Deixalleria, organitzats per l’àrea de Medi Ambient s’imparteixen cursets de reciclatge als alumnes de tots els centres de primària de Marratxí. Els cursos tenen una part teòrica i una part pràctica i comencen amb una visita a les instal·lacions de Sa Deixalleria. Aquest dia de classe “diferent” pels nins i nines del nostre municipi es completa amb una sessió formativa d’educació viària, a càrrec de la Policia local de Marratxí, que té lloc allà mateix.

ViuM-IMG_9214

 Satisfacció dels responsables municipals

Els dos regidors presents, Frau i Pocoví, ens varen manifestar la seva satisfacció pel que consideren un avanç en el que és la gestió municipal en l’àrea de neteja i mediambiental i també a nivell general. A més d’estar satisfets amb els canvis fets i en com es presta el servei per la concessionària, ens varen explicar que també ha suposat un important estalvi econòmic, ja que l’Ajuntament calcula que s’estalvia 156.368 € anuals amb el nous sistema de gestió que es fa des de Sa Deixalleria i mitjançant concessió administrativa. L’origen d’aquest estalvi ve donat per quatre partides diferents:

 • La reducció en el consum de carburants, motivada per la important disminució en el número de viatges amb material que es traslladava a altres llocs i que ara es centralitza a Sa Deixalleria.
 • En el manteniment i despesa corrent de Sa Deixalleria, que ara és assumida per la concessionària.
 • En la supressió del lloguer d’oficines de Marratxí XXI, que ara són, com ja hem dit, a Sa Deixalleria i que abans era a un local llogat.
 • En la venda de residus, que d’acord amb les condicions de la concessió, van cap a les arques de l’Ajuntament i no a les de la concessionària.

Residus admesos i no admesos

I ja per acabar volem reiterar-vos que, a banda d’alguns tipus de residus, a Sa Deixalleria hi poden dur quasi de tot. Naturalment no hi podeu dur (residus no admesos) els següents:

 • Residus Radioactius. Residus explosius o altament inflamables. Residus d’activitats mineres o extractives.
 • Restes d’animals morts o productes procedents de decomís.
 • Residus ramaders o agrícoles en grans quantitats.
 • Deixalles o excrements produïts en escorxadors, laboratoris, casernes, parcs urbans…
 • Medicaments i restes anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals, clíniques, farmàcies o veterinaris.
 • Residus industrials i perillosos en grans quantitats (les quantitats màximes a aportar per aquestes indústries per a cada material s’establiran a les taxes a satisfer).
 • Escombraries domèstiques o materials barrejats destinats al rebuig.
 • Bombones o envasos que hagin contingut gasos explosius.

Els anteriors tipus de residus, el més normal és que no els tengueu o que ja sapigueu on depositar-los, però si no fos el cas, podeu telefonar a l’àrea de Medi Ambient per tal que vos ho indiquin. La gran majoria d’altres tipus de residus tenen cabuda a Sa Deixalleria, tal com podeu comprovar a la taula següent (teniu en compte si sou un particular o una empresa):

 TIPUS DE RESIDUS ADMESOS 

RESIDUS ADMESOS

CIUTADÀ

ACTIVITAT ECONÒMICA

VOLUM ADMISSIBLE

PODA I FUSTES

SI

NO

5m³/mes

LINEA BLANCA SENSE CFC (forns, lavadores…)

SI

NO

3unitats/mes

PNEUMÀTICS

SI

NO

4unitats/any

RUNES NETES

SI

NO

500Kg/any

PAPER I CARTÓ

SI

SI

SENSE LÍMIT

ENVASOS POLÍGON

SI

SI

SENSE LÍMIT

FERRALLA

SI

SI

SENSE LÍMIT

VOLUMINOSOS (matalassos, mobles…)

SI

NO

SENSE LÍMIT

POLIESTIRE EXPANDIT

SI

SI

SENSE LÍMIT

ENVASOS (IGLÚ)

SI

SI

SENSE LÍMIT

VIDRE (IGLÚ)

SI

SI

SENSE LÍMIT

ROBA USADA

SI

SI

SENSE LÍMIT

RESIDUS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (TV, mòbils…) RAEE’S

SI

SI

SENSE LÍMIT

LÍNIA BLANCA AMB CFC (congeladors, aires condicionats…)

SI

NO

4 unitats/any

ABSORBENTS CONTAMINATS (draps contaminats)

SI

NO

20 Kg/mes

AEROSOLS

SI

NO

20 Kg/mes

BATERIES PLOM

SI

NO

SENSE LÍMIT

ENVASOS BUITS DE METALL CONTAMINATS

SI

NO

20 Kg/mes

ENVASOS BUITS DE PLÀSTIC CONTAMINATS

SI

NO

20 Kg/mes

ENVASOS BUITS DE PRODUCTES FITOSANITARIS

SI

NO

20 Kg/mes

ENVASOS BUITS DE VIDRE CONTAMINATS

SI

NO

20 Kg/mes

OLI MINERAL

SI

NO

20 Kg/mes

OLI VEGETAL

SI

NO

20 Kg/mes

PILES BOTÓ, PILES BASTÓ, BATERIES NI-CD

SI

NO

20 Kg/mes

PINTURES CADUCADES

SI

NO

20 Kg/mes

PRODUCTES FITOSANITARIS

SI

NO

20 Kg/mes

RADIOGRAFIES

SI

NO

20 Kg/mes

RESIDUS PERILLOSOS SENSE IDENTIFICAR

SI

NO

20 Kg/mes

SOLUCIONS PERILLOSES ÀCIDES

SI

NO

20 Kg/mes

SOLUCIONS PERILLOSES BÀSIQUES

SI

NO

20 Kg/mes

SOLUCIONS PERILLOSES NEUTRES (productes neteja)

SI

NO

20 Kg/mes

TÒNERS I CARTUTXOS D’IMPRESSIÓ

SI

NO

20 Kg/mes

TUBS FLUORESCENTS, LLUMS DE VAPOR, MERCURI

SI

NO

 1. g/mes

ViuM-IMG_4587

Print Friendly
Etiquetes: , ,

2 Respostes a Coneixeu Sa Deixalleria?

 1. Marratxí término municipal 19/09/2013 at 19:11

  Lluis, la empresa adjudicataria del servicio cobra lo estipulado en contrato, después de haber ganado un concurso público en dónde se presentaron otras alternativas. Informarle también que anteriormente la mayoría de metal no poseía coste alguno por una serie de acuerdos que se mantenían con las empresas gestoras de residuos que operaban en el Punto Verde.

 2. lluis 14/09/2013 at 21:33

  todo son beneficios para el ayuntamiento, que es, que a la empresa concesionaria no se le paga, lo hace de manera altruísta y lo d vender el metal, por que no se hacia antes, en vez de pagar durante años para deshacerse de él

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.