Disposicions i anuncis de l’Ajuntament al BOIB

 | 11/02/2013 | Seccions: Al Dia, Serveis
Noves taxes i bens afectats per les obres del carrer Mallorca

Imatge BOIBEls BOIB del dijous i del dissabte passat han publicat diverses disposicions i anuncis emeses per l’Ajuntament de Marratxí. El mateix dijous, dia 7, ja vos varem informar amb detall de les publicades en aquella data sobre dues licitacions.

Una altra disposició publicada el mateix dia feia referència a noves taxes per expedició de documents administratius i per llicència d’activitats.

Les noves taxes aprovades i ja en vigor són les següents:

Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius
Es modifica l’article 7è Tarifa, epígraf cinquè, apartat 1, que queda redactat de la forma següent:
‘1. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics, sol·licitada a instància de part. Taxa
– Cèdula urbanística 31,45
– Certificat d’antiguitat 31,45
– Certificat de final d’obres 25,35
– Certificat d’ innecessarietat de parcel·lació 31,45
– Certificat d’usos 34,58
– Certificat de situació llicència 15,65
– Certificat de no infraccions 31,45
Es modifica l’article 7è Tarifa, epígraf setè, apartat 2 que queda redactat de la forma següent: Taxa
’2. En tots els permisos de canvi de titularitat d’establiments, qualsevol que sigui la seva… 50

 

Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Llicència d’obertura d’establiments
Es modifica l’Annex, apartat B) Quotes fixes, el punt 1), que queda redactat de la forma següent:
B) QUOTES FIXES
1) Activitats no permanents Taxes
1.1. Activitats no convalidables
– Termini d’instal·lació inferior a 7 dies 50,00 €
– Termini d’instal·lació entre 7 i 15 dies 100,00 €
– Termini d’instal·lació superior a 16 dies 250,00 €
1.2. Activitats convalidables
– Termini d’instal·lació inferior a 7 dies 75,00 €
– Termini d’instal·lació entre 7 i 15 dies 150,00 €
– Termini d’instal·lació superior a 16 dies 480,00 €

Per altra banda, el BOIB del passat dissabte va publicar dos anuncis que poden ser d’interès per alguns veïnats de Marratxí, en concret es tracta de la relació de bens i drets, i els seus titulars, afectats pel projecte d’obertura d’un tram del carrer Mallorca de Pòrtol i de la Modificació puntual NNSS de Marratxí per crear vial al SGELL-8 annex al Polígon SAU, 5.2.

A continuació podeu trobar les referències i enllaços al text complet al BOIB:

BOIB Núm 20/2013 de 09/02/2013

Relació de bens i drets afectats pel projecte d’obertura d’un tram del carrer Mallorca

(Número de registre: 558. Pàgines 6800-6801 )

Modificació puntual NNSS de Marratxí per crear vial al SGELL-8 annex al Polígon SAU, 5.2

(Número de registre: 2147. Pàgina 6799)

Print Friendly
Etiquetes: ,

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.