Els punts de l’Ordre del Dia del Ple d’ahir

 | 01/05/2013 | Seccions: Al Dia
El batle fa el recompte de vots en veu alta per tal que quedin enregistrats
Votació al ple d'abril de 2013

Una de les votacions al ple d’ahir

Vos oferim, un  resum, del que va donar de si el Ple Municipal d’ahir, en la part dels punts de l’Ordre del Dia.

El primer punt era l’aprovació de les dues darreres actes, ja que a l’anterior ple de març no es va poder aprovar la de febrer per discrepàncies relatives al vots dels regidors del PSM-IV, respecte del que figurava a l’esborrany d’acta a aprovar. El batle, Tomeu Oliver, després de reconèixer que el resultat de la votació havia estat com havia objectat el portaveu del PSM-IV, Joan Francesc Canyelles, i no com figurava a l’esborrany d’acta, va dir que a partir d’ara i per tal que quedassin recollides les votacions als enregistraments d’àudio, que es fan de cada sessió plenària, es faria el recompte de vots i es pronunciaria en veu alta, en cada votació.

Després es va passar als punts 2, 3 i 4 pel sistema de donar-se per assabentats els regidors dels mateixos. Es tractava de donar compte dels decrets de batlia del període entre sessions (març-abril), de donar compte i acceptar el canvi de nom del Grup Municipal PSM-IV que passa a anomenar-se MÉS i, el darrer, de donar compte dels informes tresoreria sobre morositat de l’any 2011 i 2012.

En el punt núm. 5 tampoc hi va haver votació, ja que es va aprovar pel procediment de manifestar que ningú no es manifestava, ni canviava el resultat del dictamen de la comissió corresponent. El punt en qüestió era el de Reconeixement de crèdits 4/13 i el dictamen de la comissió havia estat el de aprovar l’expedient corresponent amb els vots a favor del PP i l’abstenció de PSIB-PSOE, PSM-IV i IdMa. El total de l’expedient 4/13 ascendeix a 19.029,86 €.

Ple 30 abril 2013. Daniel Guirao

Daniel Guirao responent al batle

El punt nº 6 tractava sobre l’Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de necessària ocupació per a fer possible l’execució del projecte d’obertura d’un tram del carrer Mallorca de PòrtolEn aquest punt si que es va procedir a votar-lo, amb el resultat de vots a favor: 13 (PP), vots en contra: 0, i abstencions: 8 (tots els regidors de l’oposició).

El 7, era el punt per aprovar la Pròrroga de la finalització de les obres de construcció del Parc Ferroviari (Concessió per a l’ocupació de l’espai lliure públic situat al Pla parcial SAU RT 6.4) fins el 31-12-2013. En aquesta qüestió tots els grups varen estar d’acord i es va aprovar per unanimitat.

Quan al punt 8, que tractava sobre la Ratificació de l’Acta de Recepció de la Urbanització del Sector 1.8 Ses Cases Noves, també va quedar aprovat segons el dictamen de la comissió, és a dir vots a favor del PP i l’abstenció de tota l’oposició. El mateix, exactament, va passar amb el punt 9, Nova delimitació i canvi del sistema de gestió de la U.E 5.10 de les NN SS de Marratxí.

A partir del punt 10, el Ple va començar a animar-se amb una mica de debat entre els intervinents. Aquest punt, a més, era per tal d’Adjudicar provisionalment la modificació del Pla Parcial del sector 5.2 Son Macià, per la qual cosa va generar un llarg debat entre el batle, Tomeu Oliver, i els portaveus dels dos partits de l’oposició que més l’exerceixen, PSIB-PSOE (Daniel Guirao) i PSM-IV (Joan Francesc Canyelles). Finalment es va procedir a votar l’aprovació provisional amb el resultat de vots a favor: 13 (PP), en contra: 2 (PSM-IV) i abstencions: 6 (PSIB-PSOE i IdMa).

El següent punt era l’11 i tractava sobre l’Esmena i aprovació definitiva de la modificació de la Relació de llocs de feina de l’Ajuntament de Marratxí per a l’exercici de 2013. Sense debat es va passar a votar, amb el resultat de vots a favor: 13 (PP), en contra: 6 (PSIB-PSOE i PSM-IV) i abstencions: 2 (IdMa).

Ple abril 2013. Joan Francesc Canyelles

Joan Francesc Canyelles sembla expressar amb les “mans en l’aire”, que l’estan atracat

El punt 12 tractava sobre la Inadmissió a tràmit de la proposició presentada per Esquerra Unida sobre la suposada incompatibilitat de Sr. José Ramón Bauzá. Aquest punt també va generar un debat centrat, sobretot, en quines persones o entitats tenen capacitat per presentar propostes per se debatudes als plens i de qui és la potestat per admetre-les o no. Especialment, el portaveu del PSM-IV es demanava perquè s’havia de dur al ple aquest tema, si tanmateix el batle ja havia decidit de que no s’admetria a tràmit i el del PSIB-PSOE va contestar que es tractava d’una maniobra de justificació cap al PP Balear, en defensa de J. R. Bauzá. Finalment es va votar la no admissió i el resultat va ser de vots a favor: 13 (PP), en contra: 8 (tots tres grups de l’oposició) i zero abstencions.

En el punt 13 es va tractar una altra no admissió. Concretament el punt estava redactat com Inadmisió a tràmit la sol·licitud presentada per part del portaveu del PSM-IV d’enregistrament audiovisual de les sessions plenàries de l’Ajuntament. No fa falta dir que aquest punt també va generar un llarg i intens debat. Cap dels dos grups de l’oposició que varen intervenir en ell es podien explicar com el batle argumentava la no admissió en una única sentència de T.S. de 1990, quan posteriorment hi ha hagut varies sentències en sentit contrari i quan molts d’ajuntaments de tota Espanya i també de Mallorca, alguns d’ells governats pel PP, permeten sense cap problema l’enregistrament audiovisual dels plens. Quan es va procedir a la votació el resultat va ser igual a l’anterior; vots a favor: 13 (PP), en contra: 8 (tots tres grups de l’oposició) i zero abstencions.

El punt 14, Donar compte del informe de la Comissió liquidadora de la liquidació i dissolució del “Consorci per al Foment de l’Esport a Marratxí”, pel qual es dona per conclòs el procés de liquidació del consorci, es va resoldre pel sistema de donar-se, els regidors, per assabentats.

I el darrer, el 15, Modificació taxa per utilització de les instal·lacions esportives municipals, després de l’exposició del regidor de l’Àrea, Jaume Llompart, va ser aprovat per unanimitat del ple municipal.

Aquí es va acabar la part del ple corresponent a l’Ordre del Dia, faltaven encara debatre les vuit mocions presentades, de les que ens ocuparem en una posterior crònica.

Print Friendly
Etiquetes: , , , , , ,

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.