Els punts i els acords del ple d’avui

 | 28/05/2013 | Seccions: Al Dia
Amb presència de la Plataforma No Volem Polígon a Son Macià
Ple de maig de 2013

Una de les intervencions del batle, Tomeu Oliver, al ple d’avui. Foto: Viu Marratxí

El ple d’avui no ha tengut massa transcendència i ha estat en els punts de mocions i de precs i preguntes quan s’han suscitat els debats més intensos. Justament quan es debatia la primera de les quatre mocions presentades avui, han acudit alguns membres de la Plataforma No Volem Polígon a Son Macià, més per a fer acte de presència, que per escoltar el ple, ja que en varies ocasions, la quinzena de veïnats de la zona de Son Macià han tornat a aixecar els cartells reivindicatius en contra de la construcció del polígon i algun altre demanant la dimissió del batle de Marratxí. Avui repassarem els punts de l’ordre del dia i demà farem altre tant amb les mocions i els precs i preguntes.

Els punts de l’ordre del dia

Els dos primers punts, acta anterior i donar compte dels decrets de batlia, s’ha donat per assabentat al ple. El tercer, corresponent al reconeixement de crèdits 05/13, s’ha aprovat segons el dictamen de la comissió (a favor, PP i abstencions, els partits de l’oposició). El mateix ha passat amb el punt quart, relatiu a la modificació de l’ordenança reguladora de preus per les insercions publicitàries als mitjans de comunicació municipals.

Els regidors de Més per Marratxí, entre el PP I els Independents. Foto Viu Marratxí

Els regidors de Més per Marratxí, entre el PP I els Independents. Foto Viu Marratxí

El punt 5è, tractava sobre l‘aprovació de les clàusules per a la venda de quinze solars de propietat municipal i afectar els ingressos a obtenir per a l’expropiació forçosa de Sa Garrovera d’Es Pont d’Inca i dels terrenys U.E. 4.07 d’Es Pla de na Tesa. Aquest punt ha suscitat un debat entre el batle, Tomeu Oliver i el regidor de Contractació, Vies i Obres, Sebastià Frau, d’una banda, i els portaveus del PSOE, Daniel Guirao i de Més, Joan Francesc Canyelles, d’una altra, sobre els preus de les propietats en qüestió i les seves actualitzacions des de 2007. Per la seva banda, la portaveu d’IdMa ha manifestat que mantendrien el vot d’abstenció per la manca d’informació respecte del tema. Finalment s’ha procedit a votació, quedant aprovat amb els vots a favor del PP, els vots en contra del PSOE i l’abstenció d’econacionalistes i independents.

Els punts 6 a 9 s’han aprovat, tots ells, sense gairebé cap debat i per unanimitat de tots els grups polítics. Eren els següents: 6è, Ratificació de l’addenda al Conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de Marratxí per a la concessió d’ajudes a famílies amb menors en situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent necessitat per a l’any 2013. 7è. Adhesió i atorgament de subvenció a la campanya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple 2013” de l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple. 8è. Aprovació del Conveni de Col·laboració Econòmica amb l’Associació de persones amb discapacitats físiques i psíquiques de Marratxí per a la realització del Programa d’activitats de Temps Lliure 2012/2013 per la quantitat de 3.000,00 €. 9è. Convocatòria per a l’aprofitament forestal al terme municipal de l’Ajuntament de Marratxí.

El punt 10, proposava la Sol·licitud d’adhesió al Pla marc de caça dels terrenys cinegètics d’aprofitament comú de Marratxí i ha quedat aprovat d’acord amb el dictamen de la comissió de Medi Ambient, que era de vots favorables per part del PP i d’abstenció de la resta de grups.

Daniel Guirao interpel·lat al batle. Foto Viu Marratxí

Daniel Guirao interpel·lat al batle. Foto Viu Marratxí

El següent punt, l’11è, era el corresponent a Donar compte del nomenament de personal eventual. En concret, el dictamen de la comissió informativa d’Interior i de RR HH, de dia 24 de maig notificava la renúncia de l’anterior Director de RR HH, Rafel Cerdò i el nomenament, per aquesta vacant de Constatino Lorenzo, mitjanant decrets de batlia del 30 d’abril. També, el nomenament de Maria del Mar Puigserver, com a Cap de Gabinet de l’Ajuntament, per decret de batlia del 29 d’abril. El ple s’ha donat per assabentat d’aquest punt.

En el punt 12 s’ha tractat la Modificació de l’acord plenari de 2006 de delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local. Els portaveus dels grups del PSOE i Més han criticat que amb aquesta mesura es menyscabaria la transparència, la democràcia i la participació del poble de Marratxí en els temes que els hi afecten, ja que moltes qüestions que ara passen pels Plens, que són públics, deixarien de fer-ho i els marratxiners no tendrien la informació que ara tenen possibilitat de tenir. Per la seva banda, el batle Oiver ha defensat la mesura per qüestions d’eficàcia, ja que d’aquesta manera, ha dit, moltes qüestions purament tècniques s’aprovaran directament per l’equip de govern, amb la qual cosa s’alliberarà els plens municipals d’haver-los de tractar. Sotmès a votació, aquest punt, ha estat aprovat amb els vots a favor del PP i els vots en contra de tota l’oposició.

El punt 13 ha tractat sobre l’Adhesió al Conveni de Col·laboració Telemàtica en Matèria d’Interoperabilitat Telemàtica. S’ha aprovat per unanimitat de totes els regidors.

A continuació s’ha passat a debatre les mocions. Les vos explicarem demà.

Els membres de No Volem Polígon a Son Macià. Foto Viu Marratxí

Els membres de No Volem Polígon a Son Macià. Foto Viu Marratxí

 

Print Friendly
Etiquetes: , , , , ,

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.