Les mocions de Ple de dimarts

 | 03/05/2013 | Seccions: Al Dia

_MG_0002 (Small)El dimarts havia presentades vuit mocions però se’n varen debatre set. El motiu, que dues d’elles, una del grup Més per Marratxí (PSM-IV) i una altra del PSI-PSOE eren quasi coincidents. El detall numèric de les mocions presentades és el següent: 3 de PSIB-PSOE, 3 de Més i 2 del PP, tal com varem informar a la noticia del passat dilluns Totes les mocions del Ple (29-04-2013)

Per ordre d’intervenció, les mocions tractades varen ser les següents:

La LOMCE

La primera, una del PSIB-PSOE relativa a la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa). La regidora Bel Palou va defensar la moció en la que es demanava la retirada de l’avantprojecte i l’apertura d’un procés de diàleg. L’exposició va fer èmfasi amb la millora de la qualitat educativa a Espanya durant els darrers anys i també amb els aspectes negatius de la reforma que vol a dur a terme el PP, titllant-la de reforma ideològica. Palou va esmentar com el nou text pretén corregir les xifres del fracàs escolar amb una segregació primerenca i posterior exclusió del sistema educatiu a aquells joves amb menys capacitats, que són els que més el necessiten. I va també destacar l’aspecte de degradació envers les llengües cooficials, pròpies de les comunitats autònomes amb llengua pròpia, que conté la reforma impulsada pel govern Rajoy, o el enfortiment de l’ensenyament de la religió catòlica.

Un ministre d’extrema dreta

Per la seva part el regidor de Més, Miquel Rosselló va començar manifestant que donarien suport a la moció del PSIB, per estar totalment d’acord amb els punts de la moció socialista i que volia afegir que la LOMCE evidencia un total menyspreu cap a les llengües no castellanes. Va acabar afegint que “tenim un ministre d’extrema dreta, que es nom Wert“.

Xisco Ferrà, primer tinent de batle, en nom de l’equip de govern va mostrar-se en desacord amb els arguments i crítiques manifestats per PSIB i Més, si bé va mostrar-se d’acord en que s’hauria de dialogar la reforma entre les forces polítiques, però sempre per discutir sobre l’avantprojecte i no per retirar-lo.

En el segon torn d’intervencions, Bel Palou va remarcar que la reforma és de calat ideològic, afirmació amb la que va dir estar “totalment d’acord” Miquel Rosselló. Fins i tot, en aquesta ocasió Ferrà va manifestar estar d’acord amb moltes coses de les manifestades pels regidors de l’oposició.

Finalment la moció va ser votada amb el resultat de vots a favor: 8 (tots els grups de l’oposició) i vots en contra: 12 (PP).

Moció sobre Son Macià

La segona moció presentada era una del PP que cercava un acord entre tots els grups municipals que garantís que l’accés al sector SAU 5.2 es farà exclusivament pel ramal projectat per la D.G. de Carreteres, des de l’autopista d’Inca (Ma-13).

Qui pot presentar mocions als plens municipals?

_MG_0007 (Small)Una de les notes curioses d’aquesta moció, posada de manifest pel portaveu de Més per Marratxí, Joan Francesc Canyelles, és que la moció venia signada pel secretari de PP de Marratxí, quan abans  el batle havia argumentat que no s’admetia a tràmit la sol·licitud presentada per Esquerra Unida, per no ser força política amb grup municipal a Marratxí. Canyelles ha dit al batle que tampoc el secretari del PP a Marratxí podia actuar en nom del grup municipal del PP, ja que no en formava part. Després d’aquests tires i arronses s’ha passat a l’exposició de la moció, a càrrec del 2n tinent de batle, Sebastià Frau.

Daniel Guirao, portaveu del PSIB ha explicat que el seu grup s’abstendria ja que havien presentat una moció sobre el mateix tema de major calat i amb la intenció d’afavorir la participació de totes les parts, especialment els afectats.

El resultat de la votació ha estat de 16 vots a favor (PP, Més i IdMa) i 4 abstencions (PSIB-PSOE).

Incompliment de la Llei de Publicitat Institucional

La següent moció, la tercera, era la primera de les tres presentades per Més i a ella acusava l’Ajuntament de Palma i el Govern Balear d’haver incomplit la Llei de Publicitat Institucional, en el tractament de la noticia feta al web de l’Ajuntament i al del Govern, amb motiu de la posada de la primera pedra de l’IES Sant Marçal. També exigia que ambdues administracions es comprometessin a complir amb l’esmentada llei.

Per part de l’Ajuntament va tornar a intervenir Xisco Ferrà, qui va manifestar que ja havia estat retirada del web municipal la noticia objecte de la moció i no perquè l’equip de govern pensàs que amb ella s’incomplia la llei. Per part del PSIB, Daniel Guirao va intervenir donant suport a la moció, si bé manifestant que no entenia que s’hagués d’aprovar per moció la intenció de complir qualsevol llei.

Finalment la moció va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors presents (19).

Revisió a la baixa de les tarifes d’aigua i clavegueram
Ple abril 2013. Joan Francesc Canyelles

Joan Francesc Canyelles sembla expressar amb les “mans en l’aire”, que es sent atracat

La quarta moció, també del grup Més, instava a l’equip de govern a revisar a la baixa el preu de l’aigua i clavegueram del 2n. districte. L’argumentació presentada pel portaveu del grup, Joan Francesc Canyelles, es sustentava amb la baixada del preu de l’aigua que l’Ajuntament compra a ABAQUA de 0,92 a 0,63 € / m³.

Daniel Guirao, del PSIB va dir que el seu grup també donaria suport a aquesta moció del PSM-IV i que un servei públic de primera necessitat com l’aigua, mai hauria d’haver-se donat a una empresa privada.

Per la seva part el batle, va defensar el manteniment de l’actual taxa i va tornar a explicar perquè es va pujar i perquè es va decidir de fer un concurs per a la concessió dels subministrament.

La moció va ser, com era més que previsible, rebutjada, amb el següent resultat a la votació: A favor, 8 vots (tots els regidors de l’oposició); en contra, 11 vots (PP); abstencions, cap.

En contra de la Llei de reforma de les administracions locals

La cinquena moció que es va debatre al ple, eren dues. Una presentada per Més i una altra pel PSIB, ambdues amb semblant argumentació i amb la mateixa intenció, que no era altra que instar al govern central a retirar l’avantprojecte de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Per part de Més, l’exposició va córrer a càrrec de Miquel Rosselló, que va explicar que en el transfon de la llei que vol reformar les administracions locals, el que es vol fer és deixar sense moltes competències als ajuntaments, que són les administracions més democràtiques i més properes al poble. També va explicar que el dèficit de tots els ajuntament d’Espanya és inferior al de totes les comunitats autònomes juntes i que el del conjunt d’aquestes és inferior al de l’Estat, però que el dèficit global d’aquests tres nivells de l’Administració és inferior al forat dels bancs de Espanya que varen ser rescatats amb diners públics.

_MG_0010 (Small)En nom del PSIB, va ser Maria Alfaro la que va intervenir, amb una línia molt semblant a la de Rosselló, si bé fent més èmfasi en l’aspecte negatiu que tendrà l’entrada en vigor de la llei, pels ciutadans, tota vegada que els serveis socials municipals deixaran de prestar-los tal com ho fan ara, per passar únicament a fer funcions d’avaluació i informació. També que el nou sistema impulsat per la llei afavorirà la iniciativa privada front a la de les administracions públiques i les entitats del 3r. sector social.

En el torn de rèplica, Xisco Ferrà per l’equip de govern, va tornar a manifestar que “jo podria estar d’acord amb vostès, en altres circumstàncies“, explicant que lal situació econòmica no permet mantenir les coses com fins ara.

Hi va haver uns segon torn d’intervencions i es va passar a la votació, que com l’anterior va donar com a resultat el rebuig de la moció per l’oposició de l’equip de govern (PP), front al suport unànime dels regidors dels grups de l’oposició (Més, PSIB i IdMa). A favor: 8, en contra: 11.

Foment de la participació pública en la tramitació del Pla Parcial de Son Macià

Aquesta moció presentada pel PSIB-PSOE, demanava que per tal d’afavorir la participació ciutadana en aquest assumpte, que s’ha demostrat que preocupa a tanta gent i que estan queixoses de la falta de transparència, es tornàs a sotmetre a una nova exposició pública la formulació i tramitació del Pla Parcial SAU 5.2 de Son Macià.

Daniel Guirao va fer-ne l’exposició, mentre que per part de Més, Joan Francesc Canyelles va argumentar en la mateixa línia que el portaveu socialista i va dir al batle que “confonia el consensuar amb l’informar“. Per part de l’equip de govern, va ser el batle, Tomeu Oliver, qui va fer les rèpliques. La nota curiosa d’aquesta moció va ser que el batle, segurament per les ganes d’acabar, va voler passar a votació dues vegades que resultaren fallides, abans de la definitiva. La primera, sense donar pas al segon torn d’intervencions, que li va ser reclamat per Guirao i la segona, que tampoc va prosperar ja que el portaveu socialista va aconseguir fer ús d’un nou torn de paraula.

La votació d’aquesta moció i com ja era de suposar va ser de rebuig amb els 11 vots en contra del PP i els 8 a favor de tota l’oposició (PSIB, Més i IdMa).

Nova moció del PP per reclamar la posada en marxa d’un Pla Nacional Estratègic d’Impuls a la Ceràmica

_MG_0005 (Small)La darrera moció del ple va ser la segona del PP. En aquesta moció, el grup de l’equip de govern vol que el Govern Central impulsi la creació d’un Pla Nacional Estratègic d’Impuls a la Ceràmica.

Després de les intervencions del representants dels grups municipals, es va procedir a votar la moció, amb el resultat que tots els grups varen estar a favor del text presentat pel PP, i, per tant, la moció va quedar aprovada per unanimitat.

 

 

 

Print Friendly
Etiquetes: , , , , , ,

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.