L’IES Marratxí consulta el Projecte Integrat de Llengües als pares i alumnes

 | 24/05/2013 | Seccions: Al Dia

L’anomenat Decret de Trilingüisme, que va ser aprovat pel Govern de les Illes Balears el passat 19 d’abril, com a Decret 15/2013, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, en general no ha agradat als centres educatius afectats, ni a la comunitat educativa en general.

Llaç a la porta de l'IES Marratxí

Llaç a la porta de l’IES Marratxí el setembre de 2012 (foto d’arxiu Viu Marratxí)

Per aquest motiu l’IES Marratxí que s’ha posicionat clarament, des de fa temps, en contra del que consideren un atac frontal contra el català i la política d’immersió lingüística, ha decidit d’utilitzar el decret per sortejar, d’alguna manera, allò a que els obligaria a partir del proper curs escolar. I és que el propi decret, en el seu article 20, deixa aquesta la porta oberta a poder fer-ho, quan diu  que “els centres educatius poden aprovar un altre projecte de tractament de llengües”

I això és el que pretén fer l’IES Marratxí, aprovar un projecte propi i fer-ho, seguint, passa a passa, els punt indicats pel decret. Hem xerrat amb Jaume March, director de l’Institut de Marratxí i ens ha explicat el procés que estan duent a terme.

El projecte de centre serà consultat als alumnes i als pares i mares

El primer de tot que ens ha explicat el director ha estat que la idea de fer un projecte de centre ve motivada pel fet que, tant el claustre, com el consell escolar de l’institut, estan en contra de l’esperit del decret i consideren que s’ha aprovat amb precipitació i sense consens amb la comunitat educativa.

Quan a les passes per poder tenir un projecte propi, la primera va ser la redacció i aprovació, per part de la Comissió de Coordinació Pedagògica del centre, l’esborrany del projecte. Una vegada fet aquest primer tràmit es va obrir un termini d’aportacions a l’esborrany, en el que poden participar tant el claustre de professors, com a l’Associació d’Alumnes i l’APIMA. Totes les aportacions rebudes hauran de ser estudiades per la comissió pedagògica, que decidirà quines incorpora i quines no. Després de la incorporació d’aquestes aportacions acceptades es durà a terme una consulta als alumnes majors d’edat i als pares i mares dels de menys de 18 anys. Aquesta consulta tendrà lloc el proper dimarts, dia 28 de maig entre les 6,30 i les 8,30 del capvespre al propi institut. Els resultats de la consulta, tal com especifica el decret, no són vinculants. Finalment, el Consell Escolar haurà d’aprovar la versió definitiva del projecte de tractament de llengües del centre, per una majoria de 2/3 dels seus membres.

Segons Jaume March, els aspectes més significatius del projecte de centre a aprovar són, d’una banda, que serà l’equip docent de cada nivell qui decidirà quina serà la matèria a impartir en castellà i d’altra, que a cada curs s’habilitaran fins a dues o tres matèries per impartir en anglès, enlloc d’un única assignatura per a tots els cursos, de tal manera que no serà la mateixa a totes les classes del mateix nivell. Això, ens ha explicat, es degut a que sent l’IES Marratxí un macrocentre amb fins 6 i 7 classes diferents del mateix curs, s’eviti que sigui el mateix professor el que hagi de repetir la mateixa classe fins a 6 o 7 vegades. Un tercer aspecte que contempla el projecte de l’institut marratxiner és el d’elaboració de vocabularis trilingües, per tal que els alumnes coneguin els conceptes i la paraula que els defineix en les tres llengües i puguin, a més, tenir un document de referència per a consultar.

Amb tot, Jaume March comparteix amb el claustre de professors la preocupació de que amb l’aplicació, el proper curs del Decret de Trilingüisme, no dugui com a conseqüència que no s’assoleixen els continguts curriculars de les matèries diferents a les de llengües. I és que considera que el nivell B2, requerit als professors per impartir classes amb anglès, no garanteix el que puguin donar-les amb l’adequada desimboltura i extensió. Creu que un nivell A1 seria el necessari.

La posició de l’associació de pares i mares

Per la seva part l’APIMA, a través del seu president Josep Valero, ens ha confirmat que l’associació de pares i mares, com a tal, no ha fet cap aportació al projecte de centre i ens ha remés al manifest que han publicat al web de l’institut.

A a quest comunicat, després de recordar que “el Decret de Trilingüisme es va aprovar sense consens de la comunitat educativa i que va ser rebutjat pel consell escolar del centre, amb els vots de tots els membres i una única abstenció”, recomanen el vot favorable respecte de la consulta sobre el projecte, sobretot per tres raons, que són: 1. Perquè el primer any no hauria cap modificació sobre la realitat actual i es tendria temps per preparar millor l’aplicació pràctica del decret. 2. Perquè és el projecte que permet mantenir la major coherència possible amb l’actual projecte lingüístic del centre. 3.  Perquè ens facilita la millor utilització possible de l’actual fons de llibres.

Al final del comunicat demanen als pares i mares que facin l’esforç d’anar a votar i que expressin lliurament la seva opinió sobre el projecte elaborat per la Comissió de Coordinació Pedagògica de l’institut.

 

Print Friendly
Etiquetes: , ,

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.