Tots els números del Pla d’Ajust Econòmic de l’Ajuntament de Marratxí

 | 02/06/2012 | Seccions: Al Dia, Economia i Empresa

En el ple municipal ordinari de dimarts passat es va donar compte de l’aprovació, per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, del Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Marratxí. Recordem que el Pla va ser aprovat en un ple extraordinari, el passat dia 30 de març. Entre els dos plens, encara va tenir lloc un altre ple extraordinari, en concret el del dia 15 de maig. El motiu d’aquest ple extraordinari (una vegada l’equip de govern va tenir la confirmació oficial de l’aprovació del Pla d’Ajust) va ser el d’aprovar una operació de crèdit per poder fer front al pagaments pendents als proveidors. A la vista del document del pla, una vegada estudiat i fetes diferents consultes a l’Àrea de Recursos Econòmics de l’Ajuntament, hem elaborat un resum i uns quadres numèrics, que, a continuació, vos presentam.

El pla te dues parts; una son las mesures per aconseguir més ingressos i l’altra les mesures per disminuir les despeses. A més, al final, inclou els plans d’ajust econòmic de les empresses municipals Marratxí XXI i ICOM.

Ingressos

Pel que fa a la part d’ingressos el pla planteja 3 tipus de mesures diferents, concretament: 1. potenciar tant la recaptació, com la inspecció, dels tributs locals, 2. adoptar mesures tendents a aconseguir el finançament integre d’aquells serveis que la tenguin deficient i 3. revisió general dels valors cadastrals duita a terme el 2009. De les dues primeres, el pla explica que resulta difícil quantificar-ne l’impacte econòmic real i, en conseqüència, no inclou cap import, ni tan sols aproximat, procedent d’aquests mesures. Quant a la tercera, estima un import de 800.000 € d’increment anual fins el 2018 (any en que es preveu recaptar per aquests conceptes un total de 13.000.000 €) i altres 260.000 € anuals, a partir d’aquesta data. Això suposa una quantificació d’ingressos, per aquest concepte, que s’incorporen al pla d’Ajust de 6.380.000 € en els 10 anys de durada del pla. Amb tot, i a partir d’aquestes quantitats, es dedueix que l’Ajuntament de Marratxí te previst ingressar, per la recaptació d’IBIs, un total de quasi 115 milions d’euros entre el 2012 i el 2021, en concret, al voltant de 114.760.000 €.

 

INGRESSOS IBI i especials 2012 ….. 2018 2019 2020 2021 Total Pla (10 anys)
increments anuals prevists 800.000,00 ….. 800.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 6.380.000,00
Ingrés anual resultant previsible 8.200.000,00 ….. 13.000.000,00 13.260.000,00 13.520.000,00 13.780.000,00 114.760.000,00

 

Despeses

Pel que fa a les mesures de reducció de les despeses, aquestes estan bastant més detallades i elaborades al Pla. Una de les més importants correspon a la disminució de despeses corresponent al capítol de personal. Aquesta primera mesura es subdivideix en 7 actuacions diferents (tal com es pot veure en el document del pla que adjuntam).

Amb aquesta mesura 1, que inclou, com ja hem comentant, l’amortització de 23 llocs de treball a l’Ajuntament, que per normativa estatal no es podran cobrir durant els 10 anys del pla, s’aconseguirà un estalvi de 7.266.897,76 €, tal com es desprèn del quadre següent:

Total durada Pla
Mesura 1: Reducció Despeses Personal. Total Pla. Import (€)  període  Any inicial 7.266.897,76
S/Total Mesura 1 (apartats 1 a 4). 2.115.000
1. Aglutinar reduccions jornada per guarda legal 25.500 per any 2012 255.000
2. Reducció hores extres retribuïdes (80 -> 40) 21.000 per any 2012 210.000
3. Suspendre temporalització renovació vestuaris (2 anys ->1 any) 25.000 per any 2012 250.000
4. Canvi modalitat assistència sanitària a Reg. Gral. Seg. Social 145.000 per any 2012 1.450.000
4bis. (Augment % cotització conseqüència punt 4) -5.000 per any 2012 -50.000
S/Total Mesura 1 (apartats 5 i 6). 1.550.000
5. Finalització al 2015 període recàrrec cotitzacions socials 210.000 per any 2015 1.470.000
6. Congelació transitòria ajuts socials treballadors conveni (2013 i 2014) 40.000 els anys 2014 i 2015 2014 80.000
S/Total Mesura 1 (apartat 7). Amortització places vacants
3.601.897,76
A) Places no ocupades (subinspector en cap) 3.041,95 per any 2012 30.419,5
B) Personal que se jubilarà (taula següent) (*)
Total pla (10 anys) 2012 3.571.478,26
Els propers 10 anys s’amortitzaran un mínim de 23 llocs de treball

El total de reducció de plantilla és de 23 llocs de treball que inclouen des de 4 places de peó, 3 de conserge, 2 de capatàs, fins a 1 de monitor de ceràmica, passant per 1 de psicòleg, 2 d’arquitecte i 1 més d’enginyer. El total d’amortitzacions i les dates en que s’aniran produint les baixes, així com els imports econòmics resultants, els podeu veure a la taula següent. El total d’estalvi serà de poc més de 3,5 milions d’euros en els 10 anys del Pla, o el que és el mateix, uns 350.000 € anuals.

* Taula d’estalvi per a amortització de llocs de treball per jubilacions

Lloc de treball 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Enginyer coordinador 1 61.531,38
Arquitecte 2 61.325,1552.113,81
Monitor de ceràmica 1 24.576,30
Conserge 3
25.858,65


25.858,65


24.063,36
Neteja 1
25.602,18Capatàs 2
27.243,62


27.500,08
Peó 4


24.919,02 24.919,02

24.919,02
24.919,02
Zelador d’aigües 1

30.127,85


Administrativa tres. 1

39.974,09


Auxiliar administratiu 2

28.327,75

29.797,52
Mestre electricista 1


33.469,08

Oficial 132.999,54
Cap d’aigües 141.021,00
Psicòleg 1
53.930,13
Encarregat 1
32.179,99
TOTAL anuals
23 147.432,83 78.704,45 24.919,02 24.919,02 25.858,65 98.429,69 58.388,10 74.020,54 244.503,91
També es redueixen els càrrecs de confiança

Una altra de les mesures consisteix en no cobrir 4 places previstes per a càrrecs de confiança i que segons ens han informat des de l’Ajuntament, no es troben cobertes. En concret es tractaria de les següents: director d’Educació, director d’activitats esportives, cap de premsa i comunicació i coordinador d’àrees generals. Amb l’estalvi d’aquestes places els càrrecs de confiança passarien de 12 a 8 i la reducció de despeses quedaria quantificada en quasi 2 milions d’euros, en concret en 1.914.586 €, en els 10 anys de durada del pla, per aquest concepte.

Altres mesures

Dues mesures més completen les previstes al Pla per a la reducció de despeses. La primera (mesura 13 del pla) i com a conseqüència de la reestructuració d’àrees municipals, es possibilitarà deixar d’ocupar uns locals en règim de lloguer. Es tracta dels lloguers del local de tributació, del cine de Pòrtol, del local de discapacitats del carrer Balanguera i del local de l’oficina d’escolarització. Aquesta mesura estalviarà a les arques municipals poc menys de mig milió d’euros, en concret 418.078 € en el total del període d’aplicació del Pla, és a dir uns 42.000 € per any.

La següent mesura (mesura 16 del pla) torna a ésser un paquet d’actuacions diverses tals com modificació i re-negociació de convenis, traspàs o derivació de funcions o càrregues administratives a altres administracions, reducció de determinades subvencions, estalvi energètic, etc.

En concret l’estalvi global esperat per aquesta mesura és de 7 milions llargs d’euros, concretament 7.116.940 €, tal com es pot veure al quadre següent:

Total durada Pla
Mesura 16: Varis. Total Pla.
7.116.940
▪ Transports (conveni TIB + subvencions ciutadans utilització EMT) 223.694 per any 2012 2.236.940
▪ Subvencions entitats i escoles infantils no municipals 83.000 per any 2012 830.000
▪ Estalvi energètic 500.000 Total pla (10 anys) 500.000
▪ SERPREISAL (traspàs import al Consell de Mallorca) 2.650.000 Total pla (10 anys) 2.650.000
▪ Reducció import conveni recaptació Comunitat Autònoma 600.000 Total pla (10 anys) 600.000
▪ Re-negociació Conveni Natura Park 300.000 Total pla (10 anys) 300.000
 Resum Pla

Amb aquestes dades la previsió d’estalvi damunt les despeses, en els propers 10 anys, es situaria molt a prop dels 17 milions d’euros, que afegits als increments imputats al Pla, procedents de la revisió cadastral de 2009 (6,3 milions d’euros), podrien fer un acumulat d’uns 23 milions d’euros en el conjunt, com a total del pla d’Ajust, en els 10 anys de vigència. És a dir, un poc per damunt dels 2 milions anuals.

Marratxí XXI i l’ICOM també presenten plans d’ajust

Per la seva banda i inclosos dins el pla general, tant Marratxí XXI, com l’institut de Comunicació de Marratxí, han ajustats les seves previsions pel propers 10 anys, presentant l’empresa municipal de serveis un resultat de quasi 9,5 milions d’euros d’estalvi durant els 10 anys de vigència del pla, mentre que l’ICOM preveu un estalvi de 155.774 €/any, el que se traduiria en poc més 1,5 milions d’euros durant els 10 anys del pla d’ajuts. D’aquesta manera, es pot afegir al voltant d’un altre milió d’euros a l’estalvi anual que te previst du a terme l’Ajuntament, durant els 10 propers anys.

Print Friendly
Etiquetes: , ,

Una resposta a Tots els números del Pla d’Ajust Econòmic de l’Ajuntament de Marratxí

  1. Toni Ferrà 05/06/2012 at 2:55

    Anda jaleo, jaleo:
    Yo me subí a un brote verde para ver si la divisa andaba y sólo divisé el polvo del camino de los chorizos que se la llevaban.
    Anda cabreo, cabreo, ya se acabó el saco roto y empezó el rescateo.
    En las calles de los pueblos se quedaron sin farolas y recortarán con sus manos la merienda del recreo.

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.